Примечания

1

Аршин равен 71,12 сантиметра.

2

Вершок равен 4,45 сантиметра.